كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) ثريــا♀♀

ثريــا♀♀
[ شناسنامه ]
آدمک جون... ...... شنبه 91/6/25
توصيف دوست و معشوق.. ...... جمعه 91/6/24
عشـــق... ...... پنج شنبه 91/6/23
شهريور است ... ...... چهارشنبه 91/6/22
آسمان تقديم تو.. ...... چهارشنبه 91/6/22
شب... ديدار...ثريـا ...... چهارشنبه 91/6/22
ماهيان شهر ما از کوسه ها وحشي ترند بره هاي اين حوالي گرگ ها را ...... يكشنبه 91/6/19
خوشه پروين... ...... شنبه 91/6/11
دهکـــده عشــق.... ...... يكشنبه 91/6/5
  ==>   ليست غير آرشيوي ها